Změnit autoškolu jde lehce a snadno

Důvodů pro změnu autoškoly může být nespočet. Od nerváka instruktora, až po nerváka komisaře a touze absolvovat zkoušky jinde. 🙂 Pokud tedy nejste se svou autoškolou, či svým komisařem, 😉 spokojeni, můžete v kterémkoliv okamžiku přestoupit do jiné autoškoly. Právo na přechod do jiné autoškoly je dáno zákonem ( § 30 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. ), který říká :

V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku.

Potvrzením jsou:

  1. Žádost o přijetí k výcviku (původní přihláška do autoškoly)
  2. Potvrzení zdravotní způsobilosti (lékařská prohlídka)
  3. Potvrzení o absolvovaném výcviku (vystaví autoškola, z které odcházíte, tzv. „převodka“)

No a dále také, samozřejmě, poměrnou část uhrazených peněz za výuku a výcvik, pokud ještě nebyl ukončen. Ze strany autoškoly může být požadován „storno poplatek“, který ovšem nemůže být přemrštěný a o jeho existence jste měli vědět už při zahájení výuky a výcviku – např. v ceníku na internetových stránkách autoškoly.

S těmito dokumenty následně zajdete do jiné autoškoly, kde navážete na předchozí výuku a výcvik a zdárně vše dokončíte. 😉

Pokud Vám bude autoškola, od které odcházíte, dělat nějaké problémy, můžete si na ni podat stížnost u úřadu obce s rozšířenou působností, kde je registrována, tedy u toho úřadu, kde by jste měli skládat závěrečné zkoušky, popř. u příslušného krajského úřadu.