Přeskočit na obsah

Změnit autoškolu jde lehce a snadno

  • od
změnit autoškolu jde lehce a snadno

Důvodů pro změnu autoškoly může být nespočet. Od nerváka instruktora, až po nerváka komisaře a touze absolvovat zkoušky jinde. 🙂 Pokud tedy nejste se svou autoškolou, či svým komisařem, 😉 spokojeni, můžete v kterémkoliv okamžiku přestoupit do jiné autoškoly.

Kdy tedy přemýšlet o změně autoškoly?

Kdykoliv, kdy se Vám nebude v autoškole něco „zdát“ … Zejména nevhodné chování učitele (popř. majitele) autoškoly, a to arogantní, urážlivé, ponižující, se sexuálním podtextem, atp. … Zkracování výcvikových a výukových hodin (hodina výuky a výcviku musí trvat nejméně 45 minut), oddalování výcvikových hodin a zbytečné protahování výcviku. Nechuť autoškoly Vás přihlásit k závěrečným zkouškám, pokud máte vše ukončeno a jste na zkoušky připraveni. POZOR!!! Zde jen malá poznámka – ne vždy musí být Váš názor na připravenost k závěrečným zkouškám stejný s názorem autoškoly a zde bychom Vám doporučili poslechnout spíše názor autoškoly …

Je důležité si uvědomit, že autoškola je tu pro Vás, ne Vy pro ni. Pokud se na Vás dívají jen jako na zdroj peněz, tak je něco špatně.

Právo na přechod do jiné autoškoly je dáno zákonem ( § 30 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. ), který říká :

V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku.

Potvrzením jsou:

  1. Žádost o přijetí k výcviku (původní přihláška do autoškoly)
  2. Potvrzení zdravotní způsobilosti (lékařská prohlídka)
  3. Potvrzení o absolvovaném výcviku (vystaví autoškola, z které odcházíte, tzv. „převodka“)

No a dále také, samozřejmě, poměrnou část uhrazených peněz za výuku a výcvik, pokud ještě nebyl ukončen. Ze strany autoškoly může být požadován „storno poplatek„, který ovšem nemůže být přemrštěný a o jeho existence jste měli vědět už při zahájení výuky a výcviku – např. v ceníku na internetových stránkách autoškoly. POZOR!!! Je podivné, pokud má autoškola vysoký storno poplatek … to samo o sobě už o něčem svědčí. 😉

S těmito dokumenty následně zajdete do jiné autoškoly, kde navážete na předchozí výuku a výcvik a zdárně vše dokončíte. 😉

Bude-li Vám autoškola, od které odcházíte, dělat nějaké problémy, můžete si na ni podat stížnost u úřadu obce s rozšířenou působností, kde je registrována, tedy u toho úřadu, kde by jste měli skládat závěrečné zkoušky, popř. u příslušného krajského úřadu.