Přeskočit na obsah

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

  • od
21t jediné vozidlo 40t

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.

Zákazová dopravní značka č. B 13

Tedy za značku může vjet:

  • jednotlivé vozidlo o maximální okamžité hmotnosti 6 tun
  • jízdní souprava složená z více vozidel, kdy každé vozidlo jízdní soupravy může mít maximální okamžitou hmotnost 6 tun, např. když se bude stěhovat lunapark, tak může jet sólo vozidlo o okamžité hmotnosti 6 tun s připojenou střelnicí o okamžité hmotnosti 3,5 tuny a ruským kolem o okamžité hmotnosti 5,5 tuny – celková okamžitá hmotnost takové jízdní soupravy bude 15 tun


V případě, že je značka B 13 doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo XX t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.

Kdo tedy může za tuto dopravní značku vjet?

  • Jednotlivé vozidlo, jehož okamžitá hmotnost přesahuje 21 tun, ale maximálně 40 tun, ovšem POZOR!!! – při hmotnosti 40 tun musí být zajištěno, že v dané situaci, tedy že do úseku (např. na most), který je takto označen, nevjede žádné další vozidlo!
  • jízdní souprava, jejíž okamžitá hmotnost všech vozidel nepřesahuje 40 tun, ovšem POZOR!!! – při hmotnosti 40 tun musí být zajištěno, že v dané situaci, tedy že do úseku (např. na most), který je takto označen, nevjede žádné další vozidlo!

Co je okamžitá hmotnost vozidla?

Okamžitá hmotnost vozidla je hmotnost vozidla v daném okamžiku, tedy je to hmotnost vozidla včetně nákladu, paliva, osádky, atd. … Tuto hmotnost tedy nenajdeme stanovenou v dokladech k vozidlu, ale zjistíme ji pouze převážením vozidla, popř. sečtením všech známých veličin (provozní hmotnost vozidla s ohledem na množství provozních náplní a počtu členů osádky) a hmotnosti nákladu.