Udělal jsem test, jízdu B ne, C ano, ale řidičák C nemůžu dostat zpět, protože musím nejdřív zvládnout B, je to pravda?

  • od
Vrácení řidičského průkazu

Dnes jsem částečně složil zkoušku z odborné způsobilosti k vrácení řidičského oprávnění skupin B a C. Při zkoušce z praktické jízdy pro skupinu B jsem byl hodnocen stupněm „neprospěl“, v ostatních zkouškách stupněm prospěl – tedy test, techniku a jízdu na C jsem zvládl. Údajně ale řidičák na sk. C nemůžu dostat zpět, protože musím mít nějdřív sk. B, je to pravda? 

Ano, je to pravda.

Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších novel, v § 91 stanovuje další podmínky k držení řidičského oprávnění, kdy písm. b) jasně říká, že:

skupinu C nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

Je tedy nutné, aby jste do 6 měsíců od zahájení první zkoušky (v tomto případě prvního testu, který jste absolvoval), ukončil všechny dílčí zkoušky stupněm PROSPĚL. Tedy nejpozději do 6 měsíců musíte vykonat i praktickou jízdu pro sk. B s hodnocením PROSPĚL. Jinak Vám vše „propadne“ a budete muset absolvovat vše znovu.