Přeskočit na obsah

Udělal jsem test, jízdu B ne, C ano, ale řidičák C nemůžu dostat zpět, protože musím nejdřív zvládnout B, je to pravda?

  • od
Vrácení řidičského průkazu

Dnes jsem částečně složil zkoušku z odborné způsobilosti k vrácení řidičského oprávnění skupin B a C. Při zkoušce z praktické jízdy pro skupinu B jsem byl hodnocen stupněm „neprospěl“, v ostatních zkouškách stupněm prospěl – tedy test, techniku a jízdu na C jsem zvládl. Údajně ale řidičák na sk. C nemůžu dostat zpět, protože musím mít nějdřív sk. B, je to pravda? 

Ano, je to pravda.

Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších novel, v § 91 stanovuje další podmínky k držení řidičského oprávnění, kdy písm. b) jasně říká, že:

skupinu C nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

Je tedy nutné, aby jste do 12 měsíců od zahájení první zkoušky (v tomto případě prvního testu, který jste absolvoval), ukončil všechny dílčí zkoušky stupněm PROSPĚL. Tedy nejpozději do 12 měsíců (za podmínek uvedených v § 39) musíte vykonat i praktickou jízdu pro sk. B s hodnocením PROSPĚL. Jinak Vám vše „propadne“ a budete muset absolvovat vše znovu.