V souvislosti s nemocí COVID-19 mi skončila 6-ti měsíční lhůta pro opakované přezkoušení z odborné způsobilosti řidiče, co teď?

Žadatel o řidičské oprávnění, který z důvodu vyhlášení nouzového stavu nemohl absolvovat opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti ve lhůtě podle § 39 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., bude moci tuto zkoušku absolvovat, a to na základě žádosti o prominutí zmeškání úkonu.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Z výše uvedeného stanoviska vyplývá, že i pro opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti řidiče je trvání nouzového stavu zcela jistě důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu). Nouzový stav, respektive krizová opatření spočívající mimo jiné v zákazu provozování autoškoly, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu.

Po ukončení doby trvání omezení provozování autoškol v nouzovém stavu (předpoklad je 11.5.2020) bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být zmeškaný úkon spojen – tedy musí být i podána „přihláška“ ke zkoušce, a to prostřednictvím autoškoly.

Dohlédněte si tak na svou autoškolu, ať nepromeškáte lhůtu, protože pokud by se tak stalo, musíte absolvovat celou autoškolu znovu …!!!