V souvislosti s nemocí COVID-19 mi skončila 6-ti měsíční lhůta pro opakované přezkoušení z odborné způsobilosti řidiče, co teď?

  • od
covid-19 a autoškola

Žadatel o řidičské oprávnění, který z důvodu vyhlášení nouzového stavu nemohl absolvovat opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti ve lhůtě podle § 39 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., bude moci tuto zkoušku absolvovat, a to na základě žádosti o prominutí zmeškání úkonu.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Z výše uvedeného stanoviska vyplývá, že i pro opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti řidiče je trvání nouzového stavu zcela jistě důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu). Nouzový stav, respektive krizová opatření spočívající mimo jiné v zákazu provozování autoškoly, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu.

Po ukončení doby trvání omezení provozování autoškol, které nastalo díky vyhlášení nouzového stavu,

tedy ode dne 23.11.2020,

(v první vlně to bylo 11.5.2020), běží lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být zmeškaný úkon spojen – tedy musí být i podána „přihláška“ ke zkoušce, a to prostřednictvím autoškoly.

Dohlédněte si tak na svou autoškolu, ať nepromeškáte lhůtu, protože pokud by se tak stalo, musíte absolvovat celou autoškolu znovu …!!!

Lhůta dne 07.12.2020 SKONČILA !!!

Pokud Vás autoškola neinformovala a nekontaktovala, již nemáte možnost požádat o prominutí zmeškání úkonu.