Site icon AUTOŠKOLA OPAČNĚ

TEST – tedy zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

Pro získání řidičského oprávnění je nutné složit zkoušku, která se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, tedy TESTU a PRAKTICKÉ ČÁSTI.

První zkouškou je test, tedy zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, který je složen z 25 otázek s možností získání 50 bodů. Minimální počet bodů, abyste z této dílčí zkoušky prospěli, je 43. V případě, že při této zkoušce budete hodnoceni stupněm NEPROSPĚL, nemůžete pokračovat v dalších dílčích zkouškách, tedy nejdete ani na praktickou jízdu. Opakovanou zkoušku je možné složit nejdříve za 5 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že autoškola má od úřadu stanoveny nějaké termíny, tak zcela jistě nepočítejte s tím, že to bude oněch 5 pracovních dnů, ale více …

V testu jsou použity následující typy otázek:

a) otázka, ke které jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná,

b) otázka, ke které jsou přiřazeny odpovědi „ano“ nebo „ne“,

c) otázka, ke které jsou přiřazeny tři obrázky, z nichž pouze jeden je ve vztahu k otázce správný.

Jednotlivé správné odpovědi jsou hodnoceny jedním, dvěma nebo čtyřmi body.

Na test máte 30 minut, v případě, že jste doložil(a) potvrzení od doktora, že jste dysgrafik, či dyslektik, čas se vám prodlouží na 60 minut.

Zkouška je samostatná, to znamená vypnout mobily a nepoužívat jiné nápovědy jako jsou taháky, opisování od souseda, atd. Pokud nebudete test vykonávat samostatně, nebo budete používat nápovědu, budete nejprve upozorněni, a poté Vám bude test ukončen,  no a budete hodnoceni stupněm NEPROSPĚL. Během probíhajícího testu je také zakázáno opouštět zkušební místnost.

Nejprve Vám bude na základě žádosti vygenerován test pro příslušnou skupinu vozidel a předán „Protokol o přidělení čísla testu k první zkoušce“. Na něm si zkontrolujete Vaše údaje. Poté zadáte číslo testu do rámečku na obrazovce počítače. Následně budete interaktivní formou (pomocí počítače) seznámen(a) se základním ovládáním programu. Po ukončení cvičného testu podepíšete „Protokol o přidělení čísla testu k první zkoušce“ a vrátíte jej zkušebnímu komisaři.  Poté Vám bude spuštěn „ostrý“ test.

V případě, že Vám nebude něco jasné, tak se ptejte zkušebního komisaře – vše Vám objasní, tedy před zahájením testu, protože otázky za Vás odpovídat nebude, 🙂 stejně jako Vám nebude vysvětlovat co je přednost v jízdě … to jste měli zvládnout v autoškole. 😉

No a pokud Vám žádné zdravotní, ani jiné důvody, nebrání k vykonání zkoušky, můžete začít testovat …

Exit mobile version