Site icon AUTOŠKOLA OPAČNĚ

Minimální počty hodin výuky a výcviku v autoškole pro jednotlivé skupiny řidičského oprávnění

Minimální počty hodin výuky a výcviku v autoškole

Jedná se o minimální počty hodin, které Vám musí autoškola poskytnout.

Nutno podotknout, že jedna hodina, ať výuky, nebo výcviku, MUSÍ TRVAT NEJMÉNĚ 45 MINUT !!!

Existuje forma „studia“, kterou autoškoly hojně využívají, a to výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu (ISP), kterou ovšem nelze poskytnout žadatelům o řidičské oprávnění skupin D, D+E, D1 a D1+E.

Co tato forma obnáší ? Teoretickou přípravu si žadatel osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi,  kdy musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu vozidel. Ovšem rozsah výcviku, tedy „praxe“, nesmí být nižší, než je počet vyučovacích hodin stanovený učební osnovou pro danou skupinu vozidel ! Na to pozor, občas se stává, že nedostanete to, co by jste měli

Tedy k jednotlivým počtům hodin:

Skupina AM

Teorie

Praxe

Skupina A1

Teorie

Praxe

Skupina A2

Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky, tak teorii nemá povinnou a dělá jen tzv. Doplňovací zkoušku

Teorie

Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1, ale méně než 2 roky:

Praxe

Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky – podrobí se výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze Doplňovací zkoušku.

Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:

Skupina A

Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky, tak teorii nemá povinnou a dělá jen tzv. Doplňovací zkoušku

Teorie

Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1:

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

Praxe

Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky – podrobí se výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze Doplňovací zkoušku.

Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1:

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

Skupina B

Teorie

Praxe

Skupina BE

Teorie

Praxe

Skupina C

Teorie

Praxe

Skupina CE

Teorie

Praxe

Skupina D

Teorie

Praxe

Skupina DE

Teorie

Praxe

Skupina T

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Teorie

Praxe

Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Teorie

Praxe

Exit mobile version