Site icon AUTOŠKOLA OPAČNĚ

KONTROLA VOZIDLA PŘED JÍZDOU

Součástí každé zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem pro danou skupinu motorových vozidel, tedy samotné „praktické jízdyje vždy i kontrola vozidla před jízdou. Pokud zkušebnímu komisaři samostatně odříkáte (a prakticky ukážete) níže uvedené úkony, tak máte částečně vyhráno. 🙂

Samotná kontrola vozidla před jízdou:

Touto zběžnou kontrolou ověřujeme, zda vozidlo plní technické podmínky pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Řidič plně právně odpovídá za technický stav vozidla.

Pokud toto nezvládnete, budete hodnocen stupněm NEPROSPĚL  a nebudete mít ani možnost vydat se na jízdu, neboť, jak praví zákon – žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat znalosti, dovednosti a chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny vozidel. A kontrola vozidla před jízdou je zákonem vyjmenována, jako základní znalost a dovednost (§ 42 odst. 2 pís. a) zák. č. 247/2000 Sb.)

Úkony kontroly vozidla před jízdou zpravidla rozdělujeme do pěti částí:

1/ Vizuální celková kontrola exteriéru vozidla

2/ Vizuální kontrola kol a pneumatik

3/ Kontrola povinného vnějšího osvětlení a důležitých sdělovačů (kontrolek palubní desky)

4/ Vizuální (popř. fyzická) kontrola provozních kapalin a podle možností kontrola stavu pomocných agregátů (napnutí řemenů, upevnění akumulátoru)

5/ Kontrola povinné výbavy motorového vozidla

  • rezervní kolo, klíč na matice kol a příruční zvedák (hever); nebo lepící sada, nebo smlouva s asistenční službou, nebo pokud má vozidlo opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, tedy jednodušeji řečeno – pokud má vozidlo pneumatiky se zesíleným bočním kordem, tzv. RunFlat pneumatiky + kontrolu tlaku přes řídící jednotku vozidla
  • výstražný trojúhelník (neplatí pro vozidla kategorie L, jednonápravové traktory s přívěsem, motorové vozíky, vozidla o celkové šířce menší než 1 metr)
  • autolékárnička
  • reflexní vesta, mimo vozidla kategorie L, tedy motocykly – zde povinná není, ale zcela jistě ji doporučujeme vozit; POZOR!!! V zahraničí mnohde vyžadována i pro všechny spolujezdce. Reflexní vesta není stanovena jako povinná výbava, nicméně její nutnost ve vozidle je dána zákonem č. 361/2000 Sb., a to pouze mimo obec, tedy je, i není, povinnou výbavou, 🙂  zkrátka Made in Czechia.
  • u některých nákladních vozidel a autobusů hasící přístroj, zakládací klíny
  • a v neposlední řadě je také dobré zkontrolovat, zda máme osvědčení o registraci vozidla (tzv. „malý techničák“), zelenou kartu a u některých řidičů i lékařské potvrzení
  • a na motocyklu musíme mít minimálně ochrannou přilbu a chránit si zrak … nicméně doporučujeme chránit si i tělo, ruce a nohy, protože v případě pádu určitě není „jízda“ po asfaltu v kraťasech a triku zrovna to, co chcete zažít 😉

Jen pro „fajnšmekry“ – zkušebního komisaře lze ohromit 🙂 doplněním těchto úkonů:

– vizuální kontrola stavu kol a pneumatik,  osvětlení, upevnění a přítomnosti registrační značky

– kontrola upevnění a zabezpečení nákladu

– kontrola připojení a stavu přívěsu

– vizuální kontrola stavu kol a pneumatik,  osvětlení,  upevnění a přítomnosti registrační značky,

– kontrola těsnosti soustav motoru a brzdového systému

– dotankování a umytí vozidla a řádné zajištění a zabezpečení vozidla (u nákladního, popř. přípojného vozidla zakládacími klíny)


Ještě pro úplnost – postup při výměně kola

Exit mobile version