KONTROLA VOZIDLA PŘED JÍZDOU

Součástí každé zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem pro danou skupinu motorových vozidel, tedy samotné „praktické jízdyje vždy i kontrola vozidla před jízdou. Pokud zkušebnímu komisaři samostatně odříkáte (a prakticky ukážete) níže uvedené úkony, tak máte částečně vyhráno. 🙂

Samotná kontrola vozidla před jízdou:

Touto zběžnou kontrolou ověřujeme, zda vozidlo plní technické podmínky pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Řidič plně právně odpovídá za technický stav vozidla.

Úkony kontroly vozidla před jízdou zpravidla rozdělujeme do pěti částí:

1/ Vizuální celková kontrola exteriéru vozidla

 • vizuální kontrola, zda vozidlo nebylo během poslední jízdy či při odstavení poškozeno, nebo nebyla ztracena důležitá součást např. stěrače, zrcátka, upevnění a čistota registrační značky (RZ),
 • platnost technické prohlídky (dle nálepky s vyznačením měsíce a roku platnosti na zadní RZ),
 • kontrola doplňkové výbavy – např. střešní nosiče (je-li jimi vozidlo vybaveno),
 • u nákladních automobilů upevnění a zajištění bočnic, plachty, popř. nákladu a povinné údaje vyznačené na vozidle – vzadu údaj o max. rychlosti vozidla, údaj o předepsaném huštění u každého kola a údaj o max. hmotnosti přípojného vozidla vč. napětí propojovací zásuvky

2/ Vizuální kontrola kol a pneumatik

 • vizuální kontrola upevnění kol – u kol  vizuálně kontrolujeme zda jsou dotaženy šrouby, matice, poškození části ráfku i disku (praskliny)
 • vizuální kontrola poškození pneu – poškození běhounu i boku pláště, rovnoměrné sjíždění a přítomnost zapíchnutých cizích těles v dezénu – kovové předměty, kameny, na boku pneumatiky trhliny, proražení, vyboulení
 • vizuální kontrola hloubku dezénu (min. 1,0 mm moped, min. 1,6 mm ostatní vozidla; dále pak min. 4 mm zimní pneu u osobních a 6 mm na hnané nápravě u nákladních vozidel, a to v období od od 1. listopadu do 31. března – viz. níže) – nápomocny nám můžou být tzv. TWI body
 • vizuální kontrola přítomnosti cizích předmětů v pneu (popř. mezi pneu u „dvojmontáží“),
 • kontrola tlaku pneu (postačuje pohledem, popř. dotykem) včetně náhradního kola (je-li jím vozidlo vybaveno). Není-li, kontrolujeme lepící sadu, popř. smlouvu s asistenční službou
 • v období od 1. listopadu do 31. března lze užít vozidlo pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to pokud:
  • se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  • lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
  • pokud je na silnici umístěna značka ,,Zimní výbava“, tato povinnost platí vždy bez ohledu na stav povrchu vozovky
 • zda jsou na jedné nápravě vozidla shodné pneumatiky – shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní
 • POZN.: kompletní kolo se skládá z DISKU (středová část s otvory pro upevňovací šrouby), RÁFKU (okrajová část kde dosedá patka pneumatiky) a PNEUMATIKY

3/ Kontrola povinného vnějšího osvětlení a důležitých sdělovačů (kontrolek palubní desky)

 • Při kontrole osvětlení je nutné zapnout zapalování a nastartovat vozidlo, které zajistíme proti pohybu (parkovací brzda, popř. zakládací klíny)
 • v přední části vozidla kontrolujeme: obrysové svítilny, denní svítilny, potkávací a dálkové světlomety vč. funkce světelné signalizace (světelná houkačka), směrové svítilny, včetně funkce výstražné činnosti, přední mlhové světlomety (je-li jimi vozidlo vybaveno, neboť nejsou povinné)
 • v zadní části vozidla kontrolujeme: koncové svítilny a osvětlení registrační značky, zadní mlhový světlomet, světlomet se zpětným světlem, směrové svítilny vč. funkce výstražné činnosti, brzdové svítilny (odrazem nebo poučený pomocník), červené odrazky netrojúhelníkového tvaru (u přípojných vozidel trojúhelníkové); u nákldaních vozidel nad 7,5 t desky zadního značení (pruhované, u přípojných vozidel kategorie O4 vždy, jinak nad 8m délky)
 • na boku vozidla kontrolujeme:  boční obrysové svítilny, popř.  u přípojných vozidel boční oranžové odrazové světla
 • sdělovače: po zapnutí zapalování všechny sdělovače palubních systémů, následně zejména sdělovače ukazatelů směru, dálkových světlometů, zadní mlhové svítilny, ABS (u souprav každé vozidlo), a závady brzd (u nákladních automobilů nízký stav tlaku vzduch v soustavě)
 • ke kontrole sdělovací lze přidružit i kontrolu ostřikovačů, stěračů, houkačky a u některých vozidel i stěrač a ostřikovač zadního skla – tyto úkony (zejména houkačku) lze zmínit teoreticky, a pokud zkušební komisař bude chtít, řekne si o praktickou ukázku

4/ Vizuální popř. fyzická kontrola provozních kapalin a podle možností kontrola stavu pomocných agregátů (napnutí řemenů, upevnění akumulátoru)

 •  čistota a těsnost motoru pohledem do motorového prostoru a pod auto
 • množství oleje v motoru – vizuálně na měrce nebo palubním systémem (doplnit stejný motorový olej podle pokynů výrobce vozidla)
 • množství chladící kapaliny v expanzní nádobce, musí být mezi ryskami minimum – maximum (doplnit nemrznoucí kapalinu dle pokynů výrobce vozidla)
 • množství brzdové kapaliny; rysky minimum – maximum (doplnit pouze stejný použitý druh podle pokynů výrobce vozidla)
 • množství kapaliny v nádobce ostřikovačů čelního skel / světlometů je-li jimi vozidlo vybaveno – doplnit podle ročního období buď letní nebo zimní směs proti zamrznutí)
 • stav a napnutí klínového, nebo plochého řemene; dle pokynů výrobce vozidla, obvykle lze „promáčknout“ cca 1 – 1,5 cm (pohání alternátor, vodní čerpadlo, kompresor)
 • upevnění a čistota akumulátoru ve vozidle (údržbové doplňovat pouze destilovanou vodu dle pokynů výrobce akumulátoru, bezúdržbové pohledem na zbarvení v kontrolním okénku, je-li jím akumulátor vybaven, jinak kontrola jen zda není poškozen),
 • upevnění kontaktů akumulátoru a jejich čistotu

5/ Kontrola povinné výbavy motorového vozidla

 • rezervní kolo, klíč na matice kol a příruční zvedák (hever); nebo lepící sada, nebo smlouva s asistenční službou, nebo pokud má vozidlo opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, tedy jednodušeji řečeno – pokud má vozidlo pneumatiky se zesíleným bočním kordem, tzv. RunFlat pneumatiky
 • výstražný trojúhelník (neplatí pro vozidla kategorie L, jednonápravové traktory s přívěsem, motorové vozíky, vozidla o celkové šířce menší než 1 metr)
 • reflexní vesta (neplatí pro vozidla kategorie L; POZOR!!! V zahraničí mnohde vyžadována i pro všechny spolujezdce)
 • autolékárnička
 • u některých nákladních vozidel a autobusů hasící přístroj, zakládací klíny
 • a v neposlední řadě je také dobré zkontrolovat, zda máme osvědčení o registraci vozidla (tzv. „malý techničák“), zelenou kartu a u některých řidičů i lékařské potvrzení

Jen pro „fajnšmekry“ – zkušebního komisaře lze ohromit 🙂 doplněním těchto úkonů:

 • kontrola vozidla v průběhu jízdy – v podstatě stejné jako před jízdou se zvláštním zaměřením na:

– vizuální kontrola stavu kol a pneumatik,  osvětlení, upevnění a přítomnosti registrační značky,

– kontrola upevnění a zabezpečení nákladu

– kontrola připojení a stavu přívěsu

 •  úkony kontroly vozidla po ukončení jízdy – v podstatě stejné jako před jízdou se zvláštním zaměřením na:

– vizuální kontrola stavu kol a pneumatik,  osvětlení,  upevnění a přítomnosti registrační značky,

– kontrola těsnosti soustav motoru a brzdového systému

– dotankování a umytí vozidla a řádné zajištění a zabezpečení vozidla (u nákladního, popř. přípojného vozidla zakládacími klíny)


Ještě pro úplnost – postup při výměně kola

 • stojící vozidlo na pozemní komunikaci označíme – zapneme výstražnou činnost směrových světel a umístíme za vozidlo výstražný trojúhelník, vše za použití retroreflexní vesty(!!!); výstražný trojúhelník musí řidič umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem, v obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.
 • vozidlo zajistíme parkovací brzdou a zařadíme první rychlostní stupeň, v kopci založíme opačné kolo na druhé straně klínem nebo vhodným předmětem (kámen, cihla), a to z obou stran
 • vyjmeme náhradní kolo, zvedák a klíč na demontáž kolových šroubů, matic a mírně povolíme šrouby, či matice poškozeného kola
 • umístíme zvedák dle pokynů výrobce vozidla a vozidlo zvedneme, pokud je měkký terén, je nutné dát podložku pod zvedák
 • demontujeme šrouby, či matice a sejmeme poškozené kolo
 • nasadíme nové kolo a lehce dotáhneme
 • spustíme vozidlo na silnici
 • řádně šrouby dotáhneme do kříže
 • vše uklidíme – nezapomeneme na výstražný trojúhelník 🙂
 • po ujetí cca 50 kilometrů překontrolujeme správný tlak v pneumatikách (např. u čerpací stanice) a ještě jednou zkontrolujeme dotažení kola