Přeskočit na obsah

Kdo mi může potvrdit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel?

  • od
vyšetření a lékařský posudek autoškola

O tom pojednává § 84 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších novel, který uvádí, že posuzujícím lékařem se rozumí:

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“),

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Z uvedeného tedy plyne, že si potvrzení nemůžete sjednat někde v nemocnici, od nějakého specialisty, ale lidově a zjednodušeně řečeno pouze od Vašeho „obvoďáka“, nebo „dorostového doktora“.

Pokud jste cizinec, tak nelze akceptovat posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od lékaře ze zahraničí – musí se jednat o lékaře, který je registrován v České republice!

Co se rozumí zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel? Je to tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel .

Kdo není zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla? Ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

Formulář posudku o zdravotní způsobilosti ze stránek Ministerstva dopravy ČR:

„POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL“