Přeskočit na obsah

Jak je to s předností v jízdě při vyjíždění z obytné a pěší zóny?

  • od

Jednoduše – musíte dát přednost úplně všem!

Zákon č. 361/2000 Sb. tuto situaci jasně definuje, a to ve svém § 23, odst. 1, kdy uvádí:

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Z toho tedy jednoznačně plyne, že při vyjíždění z obytné nebo pěší zóny (ale POZOR!!! i ze stezky pro cyklisty, což si málokdo uvědomuje) musíte dát přednost úplně všem, tedy z pravé, i levé strany, případně i protijedoucím vozidlům, které budou odbočovat vlevo!

Toto pravidlo jsme si tedy ujasnili a výjezd z obytné a pěší zóny máme objasněný, ale pěší a obytné zóny jsou někdy zrádnější, než by se mohlo zdát …

Znáte tu situaci, kdy vyjíždíte z obytné zóny v „domácím prostředí“ a někdo, kdo nezná situaci přijíždí po komunikaci, na kterou výjezd z obytné zóny vyúsťuje? Chudák „cizák“ vidí křižovatku „nerozlišenou“ dopravním značením a začne Vám dávat přednost zprava – je to zcela běžná situace, protože dopravní značku IZ 5a „Obytná zóna“ má přijíždějící řidič krytu např. zástavbou, keři, atp., tedy o existenci obytné zóny nemá ani tušení … Uvidí Vás stát na výjezdu, zašlápne brzdy, protože si uvědomí pravidlo pravé ruky a je vymalováno – zezadu se mu někdo „místní“ jukne do kufru, protože nepředpokládá, že by na tomto místě někdo přednost v jízdě zprava dával. PROTO pokud jste „místní“, tak pozor nejen při vyjíždění z obytné zóny, ale i při průjezdech kolem obytné zóny, protože nikdy nevíte, zda před Vámi jede znalec místních poměrů, nebo cizák a za návštěvu v jeho kufru ponesete vinu Vy, protože řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním … ale to už je jiná povídačka. 🙂