Přeskočit na obsah

Doplňovací zkouška – co to je ?

  • od
Doplňovací zkouška

§ 45b  zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hovoří o tzv. Doplňovací zkoušce.

Co to je? Jedná se o zkoušku, kdy žadatel nedělá testy, ale pouze jízdy, a to v následujících třech případech.

1/ Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění:

pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1, nebo

pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

2/ Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona (pro vozidla s automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 tohoto zákona.

3/ Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, je žadatel o řidičské oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v řízení motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě, povinen absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako zkouška z praktické jízdy podle § 42. V řidičském průkazu se Vám, v tomto případě, objeví tzv. harmonizační kód B(96).

Tedy žadatel nedělá test, pouze jízdu !

Pokud je žadatel hodnocen stupněm NEPROSPĚL, může zkoušku opakovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání první zkoušky. Na celkové splnění zkoušky má 12 měsíců ode dne konání první zkoušky (za podmínek uvedených v § 39).