Vyhodil Vás zkušební komisař z praktické jízdy a cítíte se být ukřivděni? Zkuste si pročíst, co všechno máte zvládnout a sáhnout si do svědomí, zda jste to skutečně zvládli … 🙂 Zkušební komisař Vás zkouší na základě ustanovení § 42 a 43 zákona číslo 247/2000 Sb., která stanovuje veškeré náležitosti zkoušky z praktické jízdy. Věřte […]

Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti (zákon č. 247/2000 Sb) § 38 (1) Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů

Podmínky a lhůty konání zkoušky nebo opakované zkoušky z odborné způsobilosti řidičeČíst více »

§ 45b  zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hovoří o tzv. Doplňovací zkoušce. Co to je? Jedná se o zkoušku, kdy žadatel nedělá testy, ale pouze jízdy, a to v následujících třech případech. 1/ Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem

Doplňovací zkouška – co to je ?Číst více »