Jednoduše – musíte dát přednost úplně všem! Zákon č. 361/2000 Sb. tuto situaci jasně definuje, a to ve svém § 23, odst. 1, kdy uvádí: Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců […]

NE, NEMŮŽETE! K tomu opravňuje pouze parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (bod 2. Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.). Vozidlo s označením vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (bod 1. Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), do tohoto nespadá, a to na základě ustanovení odst. 8 § 67 z.č. 361/2000 Sb. Zdůvodnění našich

Mám vozidlo označeno jako vozidlo řízeného osobou sluchově postiženou (O2), můžu parkovat na místech „pro invalidy“?Číst více »

V listopadu 2011 byl předpisem EHK/OSN č. 117 zaveden „horský symbol“ („Alpine symbol“), neboli tzv. 3 PMSF (Three Peak Moutain Snow Flake – tři horské vrcholy se sněhovou vločkou), který, rozdílně od české legislativy, označuje pneumatiky určené k použití na sněhu. Pneu označené „M+S“ nebo „M.S“ nebo „M&S“, jsou konstruovány tak, aby měly na blátě, čerstvém, nebo tajícím sněhu

Zimní pneumatiky – když symbol M+S nestačíČíst více »