Žadatel o řidičské oprávnění, který z důvodu vyhlášení nouzového stavu nemohl absolvovat opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti ve lhůtě podle § 39 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., bude moci tuto zkoušku absolvovat, a to na základě žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu Z výše uvedeného […]