Jednoduše – musíte dát přednost úplně všem! Zákon č. 361/2000 Sb. tuto situaci jasně definuje, a to ve svém § 23, odst. 1, kdy uvádí: Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců […]

Na otázku kdy už jsme odpovídali, tedy jen ve zkratce – nejdříve 18 měsíců před dovršením věku, který je pro dané řidičské oprávnění stanoven. V dřívější odpovědi se lze dozvědět i za jakých podmínek se můžete do autoškoly přihlásit. Jak? Podáním písemné žádosti o přijetí k výuce a výcviku. K té ještě žadatel přikládá doklad o

Jak, kdy a kde se můžu přihlásit do autoškoly?Číst více »

O tom pojednává § 84 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších novel, který uvádí, že posuzujícím lékařem se rozumí: a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“), b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele

Kdo mi může potvrdit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel?Číst více »

ANO, můžete. Vstupní školení profesní způsobilosti se skládá ze 130 hodin výuky (teorie) a 10 hodin výcviku (jízd). Výuku i výcvik lze zahájit v době, kdy se připravujete k získání řidičského oprávnění pro sk. C, popř. D. Nicméně složit zkoušku profesní způsobilosti můžete až poté, co budete držitelem řidičského oprávnění pro sk. C, nebo D. Laicky

Můžu začít dělat profesní průkaz, i když ještě nemám řidičák na céčko (déčko)?Číst více »

Zákon to říká jasně: podmínkou přijetí k výuce a výcviku je (mimo jiné) i věk, kdy ke dni ukončení výuky a výcviku žadatel dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. Tedy příklad pokud si budu chtít dělat řidičák pro

Kdy si můžu začít dělat řidičák ?Číst více »

Dnes jsem částečně složil zkoušku z odborné způsobilosti k vrácení řidičského oprávnění skupin B a C. Při zkoušce z praktické jízdy pro skupinu B jsem byl hodnocen stupněm „neprospěl“, v ostatních zkouškách stupněm prospěl – tedy test, techniku a jízdu na C jsem zvládl. Údajně ale řidičák na sk. C nemůžu dostat zpět, protože musím mít nějdřív sk. B,

Vrácení řidičského průkazu – udělal jsem test, jízdu na B ne, ale na C ano, ovšem řidičák na sk. C nemůžu dostat zpět, protože musím mít nějdřív sk. B, je to pravda?Číst více »

Dosáhl jsem 12 bodů a pozbyl jsem řidičské oprávnění na 12 měsíců. Kdy se můžu v autoškole začít připravovat na přezkoušení odborné způsobilosti? V autoškole mi tvrdí, že už 30 dnů před koncem roční lhůty po vybodování, je to pravda ? NE, NENÍ TO PRAVDA!!! Řídit motorové vozidlo v autoškole smíte až po uplynutí lhůty

Kdy můžu v autoškole řídit po vybodování?Číst více »

Důvodů pro změnu autoškoly může být nespočet. Od nerváka instruktora, až po nerváka komisaře a touze absolvovat zkoušky jinde. 🙂 Pokud tedy nejste se svou autoškolou, či svým komisařem, 😉 spokojeni, můžete v kterémkoliv okamžiku přestoupit do jiné autoškoly. Právo na přechod do jiné autoškoly je dáno zákonem ( § 30 odst. 2 zákona č.

Změnit autoškolu jde lehce a snadnoČíst více »

„Straší“ Vás v autoškole tím, že musíte zvládnout výuku a výcvik nejpozději do 18-ti měsíců od jejího zahájení? NENÍ TO PRAVDA ! Změňte autoškolu! Jde o špatný, nebo spíše účelový, výklad zákona, kterým autoškoly děsí své žáky. Není se čemu divit, protože nechtějí aby někdo tvrdnul v autoškole více než rok a půl, za cenu,

Jak je to s lhůtou 18 měsíců na dokončení výuky a výcviku v autoškole ?Číst více »

Jedná se o minimální počty hodin, které Vám musí autoškola poskytnout. Nutno podotknout, že jedna hodina, ať výuky, nebo výcviku, MUSÍ TRVAT NEJMÉNĚ 45 MINUT !!! Existuje forma „studia“, kterou autoškoly hojně využívají, a to výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu (ISP), kterou ovšem nelze poskytnout žadatelům o řidičské oprávnění skupin D, D+E, D1

Minimální počty hodin výuky a výcviku v autoškole pro jednotlivé skupiny řidičského oprávněníČíst více »