Přeskočit na obsah

Částečné složení zkoušky z odborné způsobilosti

  • od
Částečné složení zkoušky z odborné způsobilosti

Dnes jsem složil zkoušku z odborné způsobilosti k získání (vrácení) řidičského oprávnění skupin A, B a C. Při zkoušce z praktické jízdy pro skupinu C jsem byl hodnocen stupněm „neprospěl“, v ostatních zkouškách stupněm prospěl. Co bude následovat ? 

Pokud jste absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti k získání (vrácení) řidičského oprávnění a v jedné části jste neprospěl, je nutné, abyste do 12 měsíců od zahájení první zkoušky (v tomto případě prvního testu, který jste absolvoval), ukončil všechny dílčí zkoušky stupněm PROSPĚL. Tedy nejpozději do 12 měsíců  (za podmínek uvedených v § 39) musíte vykonat i praktickou jízdu pro sk. C s hodnocením PROSPĚL.

Další možností je, že se vzdáte vykonání dílčí zkoušky z praktické jízdy pro sk. C, tím pádem ve všech ostatních dílčích zkouškách bude hodnocen stupněm PROSPĚL. V takovém případě máte nárok pouze na udělení řidičského oprávnění pro sk. A a B.