Částečné složení zkoušky z odborné způsobilosti

  • od
Částečné složení zkoušky z odborné způsobilosti

Dnes jsem složil zkoušku z odborné způsobilosti k získání (vrácení) řidičského oprávnění skupin A, B a C. Při zkoušce z praktické jízdy pro skupinu C jsem byl hodnocen stupněm „neprospěl“, v ostatních zkouškách stupněm prospěl. Co bude následovat ? 

Pokud jste absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti k získání (vrácení) řidičského oprávnění a v jedné části jste neprospěl, je nutné, abyste do 6 měsíců od zahájení první zkoušky (v tomto případě prvního testu, který jste absolvoval), ukončil všechny dílčí zkoušky stupněm PROSPĚL. Tedy nejpozději do 6 měsíců musíte vykonat i praktickou jízdu pro sk. C s hodnocením PROSPĚL.

Další možností je, že se vzdáte vykonání dílčí zkoušky z praktické jízdy pro sk. C, tím pádem ve všech ostatních dílčích zkouškách bude hodnocen stupněm PROSPĚL. V takovém případě máte nárok pouze na udělení řidičského oprávnění pro sk. A a B.